Jak to funguje

Společenství vlastníků jednotek i bytová družstva jsou právní organizací se vším, co k tomu patří. Znamená to, že musí mít také svůj statutární orgán a svého předsedu. Mimo to se s nimi pojí závazné právní předpisy a právní, technické i obchodní povinnosti. Jednoduše řečeno zajišťovat chod SVJ nebo BD je velká zodpovědnost.

Profesionální předseda je profesionál, který přebírá funkci statutárního orgánu a jehož prací je zajišťovat bezproblémový chod právních organizací spojených s bytovými domy.

Kdy je výhodné přejít na profesionálního předsedu?

Zejména, pokud:

  • Nemáte nebo nechcete věnovat svůj soukromý čas činnosti spojené s fungováním SVJ nebo Bytového družstva
  • Nikdo ze společenství nechce vykonávat funkci statutárního orgánu
  • Nikdo nechce nést odpovědnost a převzít závazky související s funkcí statutárního orgánu
  • Máte problém či neshody při volbě statutárního orgánu
  • Činnost výboru vás stojí každý měsíc příliš vysoké částky
  • Nedokážete se na shromáždění na ničem dohodnout či usnést
  • Pokud jste nový dům a ještě se neznáte s ostatními členy společenství
  • Bojíte se, že činnost předsedy nebude konána kompetentně a zodpovědně
  • Chcete mít jistotu, že činností výboru nevzniknou škody nebo dluhy
  • Nejste spokojeni se stávajícím výborem nebo předsedou

Kdo rozhoduje v domě s profesionálním předsedou?

Kontrola nad vším nadále zůstává členům společenství a bytového družstva. Prostřednictvím kontrolní komise nebo člena pověřeného kontrolou o všem nadále rozhodují právě členové SVJ a BD. Profesionální předseda pouze vykonává to, co si na shromáždění odsouhlasí a pomáhá s vyřízením všeho potřebného.

Co je třeba udělat, pokud chceme profesionálního předsedu?

Nebojte se, s přechodem vám rádi pomůžeme a vše s vámi osobně projdeme a pomůžeme vám s hladkým přechodem na profesionálního předsedu.